Ana Sayfa / Tarım / Tütün mamulü üretim tesislerine düzenleme
tutun

Tütün mamulü üretim tesislerine düzenleme

Tütün mamulü üretilen yerlerin kurulması ve faaliyetlerine ilişkin mevzuatta düzenlemeye gidildi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar ve tesis kurma iznine ilişkin hükümlerde düzenleme yapıldı.

Buna göre, sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tesis kurma izni öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınacak.

Tesis yeri, organize sanayi bölgesi ya da sanayi alanında, sigara üretim tesisleri için en az 10 bin metrekarelik, diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için en az bin metrekarelik kapalı alana sahip müstakil ya da münhasır bir bina olacak şekilde belirlenecek.

Nargilelik tütün mamulü üretim tesislerinde dinlendirme kapları, kapaklı olacak şekilde paslanmaz çelikten yapılacak.

Tütün mamulü üretiminde doğrudan kullanılan tütün ve damar kıyım makineleri, sigara, puro, sigarillo imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen, yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için kurumdan izin alınacak.

Yurt içi piyasaya arz veya ihracat amacıyla üretilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanlarında üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, kolilerde ise etiket bilgisine yer verilecek.

Tütün ve tütün mamullerinin imhası ile tütünlerin geri kazanım işlemleri kurum izni ve gerektiğinde nezaretinde veya kurumun tespiti sonrasında Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılacak.

Şartları sağlayanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge bedeli alınmaksızın en geç 60 gün içinde güncellenecek.

Şartları sağlamayanlar, mevcut üretim tesisini yönetmeliğe uygun hale getirebilmek için denetim sonucunun firmaya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde kuruma müracaat edecek. Kurumca uygun bulunanlara 31 Aralık 2016’ya kadar süre verilecek.

Bu tarihe kadar şartları sağlayamayacak durumda olanlara ek süre tanınabilecek.

 

Ekonomi Servisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir