Ana Sayfa / Gündem / Sağlık Bakanlığından “bayram” genelgesi

Sağlık Bakanlığından “bayram” genelgesi

Kurban Bayramı tatilinde hastaların mağdur olmaması için sağlık merkezlerinde nöbet düzenlemesi yapılacak, radyo terapi hizmetleri planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülecek, diyaliz hizmetleri aksatılmayacak ve evde sağlık hizmetleri devam edecek.

Sağılık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş imzasıyla yayımlanan, “Kurban Bayramı Tatilinde Sağlık Hizmetlerinin Aksatılmaksızın Sunulması” konulu genelgede, bayram tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıktığı belirtildi. Genelgede, bu sürede hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil haller nedeniyle 112 acil ambulanslarına ve hastane acil servislerine başvurularda yoğunluk yaşanabileceği, buna bağlı acil iş yükünde artış olabileceği belirtildi.

Kamu, üniversite ve özel sektöre ait acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerin, tatil süresince yoğun talebi karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanan genelgede, artan ve değişebilen ihtiyaçlara göre ortaya çıkabilecek durumlarda, önlemlerin önceden ve süratle alınması talimatı verildi.

Acil ve yoğun bakım hizmetlerinin ilgili tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiği ifade edilen genelgeye göre, acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemleri 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilecek.

Bu nedenle, Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemindeki veriler, ilgili hastane yönetimlerince sürekli güncellenecek, hasta, sevk, nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar yapılacak.

– Tıbbi donanım için önlemler alınacak

Tatil süresince oluşabilecek el, bilek ve benzeri uzuv yaralanmaları sonucunda hastane acil servislerine başvuracak vakalara, zamanında ve etkin bir acil sağlık hizmeti verilebilmesi için ilgili cerrahi branş uzman tabiplerine günün her saatinde ulaşılabilecek şekilde nöbet planlaması yapılacak.

Komplike el yaralanmaları vakaları ise acil servislerde karşılanacak ve gerekli müdahale ile tedavileri için uygun merkezlere yönlendirilecek. Bu merkezlerin isimleri, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirilerek merkez ile koordinasyon içinde hizmet yürütülecek.

Acil servislerde bir kişinin vücudundan tamamı ile bağlantısı kesilmiş parmak, el, kol gibi uzuvlarının yeniden yerine cerrahi olarak konulması olan replantasyon ve el cerrahi merkezleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde, laboratuvar, görüntüleme, diğer teşhis ve tedavi birimlerinde yeterli insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum bakımından gerekli önlemler alınacak.

– Evde sağlık hizmeti devam edecek

Genelgeye göre nöbetler, 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre planlanacak ve hizmet sunumunda bir olumsuzluk ile aksaklığa meydan vermeden yürütülebilmesi amacıyla ilk ve acil yardım laboratuvar, görüntüleme ve klinik hizmetlerinin verilmesinde, görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ile ilgili birimler ile bunların sorumlularına gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili konular önceden tebliğ edilecek.

Bünyesinde radyo terapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyo terapi hizmetleri, bayram tatili süresince de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak sürdürülecek. Hasta mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için gerekli önlemler alınacak.

Diyaliz hizmeti verilen birimlerde, hizmet aksatılmayacak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavileri devam edecek.

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmeti aracılığıyla sunulan evde sağlık hizmetleri kapsamında, önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam etmekte olan ilaç uygulamaları, pansuman ve benzeri tıbbi bakımları ile tedavileri yapılacak.

AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir