Ana Sayfa / Gündem / Deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi
Deprem

Deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, deprem sonrasında sigortalılara belirli şartlar altında avans ödemesi yapılabilecek. 

Hazine Müsteşarlığının “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu sigorta kapsamında, esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmek üzere deprem sonrasında sigortalılara avans ödemesi yapılması mümkün olacak.

Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) önerisi üzerine Müsteşarlıkça kararlaştırılacak.

Öte yandan, “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yayımlandı.

Tebliğe göre, ödenecek prim, ilgili esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre tebliğde belirlenen tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 lira ilave edilerek hesaplanacak. İstanbul’daki rizikolar için bu tutar 15 lira olarak uygulanacak. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı, her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 70, 60, 50, 40 ve 30 liradan az olamayacak.

– Bina ve sitelere indirim 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca bina/site yönetimleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması, ana gayrimenkulün yönetimi kapsamında değerlendirilecek.

Bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların en az 3’te 2’sinin sigortalanması durumunda yüzde 15, tamamının sigortalanması durumunda ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin lira olacak.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedellerinin de tespit edildiği tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası genel şartlarında belirtilen zorunlu haller dışında, düzenlenmiş poliçe sonlandırılamayacak. Yürürlük tarihinin sona ermesine 60 gün veya daha az kalan poliçelerle sınırlı olmak üzere, yenilenen poliçelerin yürürlüğe girmeden önce iptal edilmesi mümkün olacak.

– Komisyonlar 

DASK nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için yüzde 12,5, diğer illerde bulunan rizikolar için ise yüzde 17,5 oranında komisyon ödenecek. Yenileme poliçeleriyle sınırlı olmak üzere bu oranlar sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 20 olarak uygulanacak.

Buna karşın her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 lira, yenileme poliçelerinde ise 15 lira olacak.

Deprem teminatı içeren tüm sigorta poliçeleri yapılırken, sigorta şirketleri tarafından zorunlu deprem sigortasının varlığı kontrol edilecek. Yapılmamışsa sigortalıya bilgi verilerek, ilgili sigorta şirketi tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yapılacak.

 

Ekonomi Servisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir