Ana Sayfa / Teknoloji / BTK, Türk Telekom’un tekliflerini onayladı
BTK

BTK, Türk Telekom’un tekliflerini onayladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Türk Telekom tarafından hazırlanan taslak referans al-sat yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifi (RAFMET) ve taslak Referans Kiralık Devre Teklifini (RKDT) 1 Ekim’den geçerli olacak şekilde onayladı

BTK’nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararlarına göre, Türk Telekom tarafından hazırlanan taslak referans al-sat yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifi (RAFMET) ve taslak Referans Kiralık Devre Teklifi (RKDT) Kurum onayına sunuldu. Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Kanunu, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, Pazar Analizi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde RAFMET ve RKDT 1 Ekim 2015’ten itibaren geçerli olacak şekilde onaylandı. İlgili tüm tarafların (alıcı işletmeci, verici işletmeci, Türk Telekom) Kurul Kararı ile onaylanan RAFMET ve RKDT’nin “İşletmeci ve Hizmet Değişikliği”ndeki hükümlerin gereğini sağlamakla yükümlü olacak.

Kurul kararının tebliğ tarihini müteakip 7 gün içinde RAFMET ve RKDT’nin Türk Telekom tarafından, kolay ve sürekli erişilebilir bir biçimde internet sayfasında yayımlanacak.

RAFMET ve RKDT dokümanı kapsamında teminat mektubuna ilişkin olarak yeni ihdas edilen ve değiştirilen hükümler, Kurul Kararı’nın tebliğ tarihini müteakip 180 gün sonra uygulanmaya başlanması ve Türk Telekom’un Kurul Kararı’nın tebliğ tarihini müteakip 30 gün içinde, kendisiyle RAFMET ve RKDT sözleşmesi imzalamış işletmecilere bu duruma ilişkin olarak yazılı bilgilendirme yapacak.

Hazırlanacak web servis uygulamalarıyla otomasyon sisteminde yapılacak değişikliklere ilişkin Kurul kararının tebliğ tarihini müteakip Türk Telekom’un, başvuru, tahsis, tesis, iptal, gibi süreçlere ilişkin entegrasyon çalışmalarını 5 ay içinde, arıza takip ve ıslah (teyit ve randevu) süreçlerine ilişkin entegrasyon çalışmalarını 8 ay içinde, RAFMET ve RKDT’nin “İşletmeci ve Hizmet Değişikliği” süreçlerine ilişkin entegrasyon çalışmalarını 12 ay içinde tamamlaması ve her ayın sonu itibarıyla gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak Kurumu yazılı olarak bilgilendirecek.

Türk Telekom tarafından Kuruma bundan sonra sunulacak RAFMET ve RKDT taslaklarının, yürürlükte bulunan Referans Teklifler esas alınarak ve değişikler/ilaveler yürürlükte bulunan RAFMET ve RKDT’nin ilgili bölümlerine işlenmiş olarak (Microsoft Office Word dokümanında değişiklikler izlenebilecek şekilde) ve yapılan değişiklerin/ilavelerin gerekçelerine de yer verilerek sunulacak.

Kurul, ayrıca, 2006-2009 döneminde faturalı hatlara ilişkin olarak yanlış bilgi vermek suretiyle telsiz ruhsatname ücretlerinden toplam 1 milyon 492 bin 361,96 lira, telsiz kullanma ücretlerinden toplam 320 bin 863,84 lira olmak üzere toplam 1 milyon 813 bin 225,80 lira eksik ödeme yapılmasına yol açan uygulamaları tespit edilen Avea İletişim Hizmetleri AŞ’nin (Avea), tahakkuka esas bildirimler kapsamında yanlış bildirimde bulunması nedeniyle uyarılmasına ve eksik ödendiği tespit edilen telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilmesine karar verdi.

2006-2009 döneminde yanlış bilgi vermek suretiyle telsiz ruhsatname ücretlerinden toplam 3 milyon 322 bin 472,18 lira, telsiz kullanma ücretlerinden toplam 3 milyon 714 bin 291,78 lira olmak üzere toplam 7 milyon 36 bin 763,96 lira eksik ödeme yapılmasına yol açan uygulamaları tespit edilen Turkcell’in, tahakkuka esas bildirimler kapsamında yanlış bildirimde bulunması nedeniyle uyarılacak ve eksik ödendiği tespit edilen telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilecek.

Kurul, 2006-2009 döneminde yeni tesis ön ödemeli abone sayıları yerine distribütörlere yapılan SIM kart satış adetleri üzerinden ücret hesaplanması yoluyla Kuruma yanıltıcı bilgi vermek suretiyle telsiz ruhsatname ücretlerinden toplam 61 milyon 117 bin 188,08 lira, telsiz kullanma ücretlerinden toplam 46 milyon 433 bin 233,30 lira olmak üzere toplam 107 milyon 550 bin 421,38 lira eksik ödeme yapılmasına yol açan uygulamaları tespit edilen Turkcell’den tahakkuka esas bildirimler kapsamında yanıltıcı bildirimde bulunması nedeniyle 2 milyon 801 bin 783 lira idari para cezası uygulanması ve eksik ödendiği tespit edilen telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilmesine karar verdi.

Mayıs 2006-Aralık 2009 döneminde faturalı hatlara ilişkin olarak yanlış bilgi vermek suretiyle telsiz ruhsatname ücretlerinden toplam 4 milyon 153 bin 201,83 lira, telsiz kullanma ücretlerinden toplam 3 milyon 498 bin 857,71 lira olmak üzere toplam 7 milyon 652 bin 59,54 lira eksik ödeme yapılmasına yol açan uygulamaları tespit edilen Vodafone, tahakkuka esas bildirimler kapsamında yanlış bildirimde bulunması nedeniyle uyarılacak ve eksik ödendiği tespit edilen telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilecek.

Kurul, Mayıs 2006-Aralık 2009 döneminde, abonelik sözleşmesi önceki dönemlerde sonlandığı halde ilgili dönemlerde eski numarasını yeniden almak üzere kendisine başvuran aboneleri “ihya” başlığı altında göstererek söz konusu aboneler için telsiz ruhsatname ücreti hesaplanmaması yoluyla Kuruma yanıltıcı bilgi vermek suretiyle telsiz ruhsatname ücretlerinden toplam 3 milyon 796 bin 202,77 lira eksik ödeme yapılmasına yol açan uygulamaları tespit edilen Vodafone hakkında tahakkuka esas bildirimler kapsamında yanıltıcı bildirimde bulunması nedeniyle 300 bin 519 lira idari para cezası uygulanması ve eksik ödendiği tespit edilen telsiz ruhsatname ve kullanma ücretlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından tahsil edilmesine karar verdi.

Ekonomi Servisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir