Ana Sayfa / Finans / BDDK’nın “Basel” uyum düzenlemeleri

BDDK’nın “Basel” uyum düzenlemeleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Basel Bankacılık Denetim Komitesi standartlarına uyumun sağlanmasına yönelik ilave düzenleme değişiklik taslaklarını görüşe açtı.

BDDK’dan yapılan açıklamada, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 2012 yılında oluşturulmuş olan “Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP)” kapsamında mevzuatta yapılan değişiklikleri içeren düzenleme taslaklarının kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenlemelerin 23 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilen açıklamada, halen RCAP süreci ve buna ilişkin Kurum tarafından yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gelinen aşamada, bazı hususlarda ortaya çıkan ihtiyaca göre ilave düzenleme değişiklik taslaklarının da hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Diğer taraftan, bahse konu düzenleme taslaklarında Kurumumuzca konut dışı tüketici kredileri ile kredi kartlarına ilişkin olarak daha önceden getirilen yüksek risk ağırlıkları ile ikamet amaçlı konut ipoteği karşılığı kullandırılan kredilerin risk ağırlığının Basel standartlarında belirtilen seviyeye getirilmesi de öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Konut dışı tüketici kredileri ile kredi kartlarına ilişkin bahse konu değişiklik çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek ilave düzenlemeler üzerinde ise Kurumun çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Kurumun internet sitesi mevzuat/düzenleme taslakları bölümünden ulaşılabilecek olan söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin “duzenleme@bddk.org.tr” adresine 4 Ocak 2016 tarihine kadar gönderilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

BDDK’nın RCAP sürecine ilişkin ilave düzenleme yaptığı taslaklar şöyle:

“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı, Bankaların Likitide Karşılama Oranı Hesaplanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı, Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı, Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı.”

 

Ekonomi Servisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir