Ana Sayfa / Politika / Ağbal: 2015 yılında 19 milyar lira ceza kestik
Naci Ağbal 2

Ağbal: 2015 yılında 19 milyar lira ceza kestik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mükellefler tarafından verilen beyannamelerin yüzde 99,8’inin elektronik ortamda alındığını ve bu kapsamda 2015 yılında 82 milyon beyannamenin elektronik ortamda verildiğini belirterek, “2012 yılından bu yana uyguladığımız Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini daha da ileriye taşıdık. Hazır Beyan Sistemi’ni mart ayı itibarıyla uygulamaya geçiriyoruz” dedi.

Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2016 yılı bütçesinin görüşmelerinde sunum yaptı.

Etkin, basit ve daha adil bir vergi sistemi oluşturulmasını, vergi mevzuatının sadeleştirilmesini ve mükellef uyumunu kolaylaştıracak bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen reform niteliğindeki çalışmalarda, son aşamaya geldiklerini vurgulayan Ağbal, “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı kapsamında yatırım, üretim, istihdam ve girişimciliği daha güçlü şekilde teşvik ediyoruz, vergi adaletini güçlendiriyoruz, beyannameli mükellef sayısını arttırarak vergi tabanını genişletiyoruz, vergiye gönüllü uyumu artırıyor, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

Ağbal, Yeni Vergi Usul Kanunu’yla vergi sistemini, daha basit, anlaşılır, mükellef haklarını ön plana çıkaran, vergiye uyum maliyetini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesine imkan sağlayan, vergi cezalarını gönüllü uyumu artıracak şekilde yeniden dizayn eden, üretim ve istihdamı teşvik eden bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

– “Çiftçiye ilave 2,4 milyar lira destek sağladık”

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili ayrı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Ağbal, yakın zamanda bu konuda bir değişiklik tasarını Bakanlar Kuruluna getireceklerini belirtti.

Ağbal, yasal düzenlemelerle işletmelerin öz kaynak kullanımını teşvik ederek, nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 50’sinin kurum kazancından indirilmesine imkan sağladıklarını hatırlatarak, 2015 ve 2016’da gerçekleştirilen yatırım harcamaları için işletme dönemi beklenmeden yatırım döneminde yararlanılabilen vergi teşvikini artırdıklarına değindi.

İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılan kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirdiklerine işaret eden Ağbal, “Yemde yüzde 8, gübrede yüzde 18 olan KDV’yi tamamen kaldırdık. Böylece çiftçimize ilave 2,4 milyar lira destek sağladık. Basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8 bin liraya kadar kazançlarından gelir vergisi almıyoruz. Bu uygulamadan yaklaşık 750 bin basit usullü mükellefimiz yararlanacak. Yeni iş kuran gençlerimizin 75 bin liraya kadar olan kazançlarından 3 yıl boyunca gelir vergisi almayacağız” ifadesini kullandı.

– “Hazır Beyan Sistemi martta başlayacak”

Ağbal, beyan, bildirim ve ödeme işlemlerini elektronik ortama taşıdıklarına dikkati çekerek, artık vergiyle ilgili hizmetlerde mükelleflerin vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmadığını söyledi. Mükelleflerimiz tarafından verilen beyannamelerin yüzde 99,8’i elektronik ortamda alındığını ve bu kapsamda 2015 yılında toplam 82 milyon beyannamenin elektronik ortamda kaydedildiğini bildiren Ağbal, şöyle konuştu:

“2012 yılından bu yana uyguladığımız Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini daha da ileriye taşıdık. Bu çerçevede, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden mükelleflerimizin beyannamelerini hızlı, kolay ve uzman yardımına ihtiyaç duymaksızın verebilmelerine imkan sağlayacak ‘Hazır Beyan Sistemi’ni geliştirerek 2016 yılı Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçiriyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan yıllık 11 milyon 200 bin muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan yıllık 20 milyon 400 bin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini birleştirme çalışmalarını bu yıl içinde tamamlıyoruz. e-Fatura uygulaması kapsamında kullanıcı sayısı 46 bin 800’e ulaştı, 189 milyon e-fatura, alıcılarına elektronik ortamda gönderildi. 2012 yılında başlattığımız e-defter uygulamasını 45 bin 321 mükellef aktif olarak kullanmaktadır. e-Arşiv uygulamasını ise yaklaşık 2 bin mükellef kullanmakta olup, yıllık ortalama 500 milyon fatura bu uygulama üzerinden düzenlenmektedir.”

Mükellefleri vergisel yükümlülükleri, hakları ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda, birçok iletişim kanalı kullanarak, etkin şekilde bilgilendirdiklerinin altını çizen Ağbal, “Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ile mükelleflerimizi bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 609 bin kişiye vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verdik, 71 bin mükellefimizi de borçları hakkında bilgilendirdik. Ayrıca e-posta bilgilendirme hizmeti ile mükelleflerimize her türlü güncel bilgi ve mevzuat değişikliklerini ücretsiz olarak gönderiyoruz. 2015 yılında Sisteme kayıtlı abone sayısı 354 bine ulaştı ve 260 bin bilgi ve borç sorgulama amaçlı bilgi talebini kısa mesajla yanıtladık” dedi.

– “Çocuklara vergi bilincini geliştirme eğitimleri verdik”

Ağbal, vergiye gönüllü uyum kapsamında “Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Eylem Planı”nı uygulamaya geçirdiklerine dikkati çekerek, eylem planııyla bir yandan toplumda vergi bilincini ve farkındalığı artırmayı, diğer taraftan da mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyum seviyelerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çocuklara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verdiklerini anlatan Ağbal, bu kapsamda 2015 yılında 5 milyon 643 bin öğrenciye vergi bilincini geliştirme eğitimi verdiklerini belirtti.

Ağbal, kayıt dışılığın azaltılmasının, özel önem verdikleri ve ciddiyetle takip ettikleri konuların başında geldiğini söyledi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, haksız rekabetin önlenmesi, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ağbal, Onuncu Kalkınma Planımızda belirlenen hedefler doğrultusunda, yeni bir Kayıt Dışı Mücadele Eylem Planını uygulamaya koyduklarını hatırlattı.

– “Elektronik Takip Sistemi yazılımını geliştirdik”

Geçen yıl hayata geçirilen e-Yoklama Sistemiyle 476 bin 139 yoklama gerçekleştirdiklerini anımsatan Ağbal, 3 bin 500 olan tablet kullanıcı sayısını 2016 yılında 4 bine çıkaracaklarını bildirdi. Ağbal, e-Ticaretin izlenmesi ve analizi konusundaki çalışmalara devam ettiklerine değinerek, bu amaçla internet üzerinden yapılan satışlarda, elektronik ticaretin paydaşı niteliğinde çalışan kurumlardan periyodik veri akışını etkinleştirdiklerini belirtti.

Ağbal, ÖTV’ye tabi malların, imalat ve ithalatından nihai tüketiciye ulaşım safhasına kadarki süreçleri kavramaya ve cari denetime imkan sunmaya yönelik olarak Elektronik Takip Sistemi yazılımını geliştirdiklerini ve bu yazılımla ÖTV Kanunu kapsamındaki istisna ve iade uygulamaları gibi işlemleri de etkin biçimde takip edeceklerini vurguladı.

Bandrollü Ürün İzleme Sistemiyle tütün ve alkollü ürünlerin üretim ve satışını izlediklerini ifade eden Ağbal, bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler için tahsis edilen mobil denetim cihaz sayılarını 500’den bine çıkardıklarına dikkati çekti.

– “Vergi dairelerine fiziki POS cihazları yerleştireceğiz”

Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığımız tahsilat işlemlerinde de elektronik yöntemleri yoğun bir şekilde kullandıklarını işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Elektronik tebligat sistemine geçtik. Posta yoluyla yapılan resmi tebligat işlemlerini ve diğer bildirimleri elektronik ortama taşıyoruz. 15 Şubat itibarıyla sistemden faydalanmak için başvuran gerçek kişi mükellef sayısı 1 milyon 352 bin, tüzel kişi mükellef sayısı ise 515 bine ulaşmıştır. 6111 ve 6552 sayılı yapılandırma Kanunları kapsamındaki alacaklar ile Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kapsamında beyan edilen kira gelirlerine ilişkin vergilerin kredi kartıyla da ödenebilmesine imkan sağladık. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları ve karayolları geçiş ücretleri de kredi kartıyla ödenebilmektedir. 2016 yılı itibarıyla Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden banka kartları da kullanılarak ödeme yapılabilmesi uygulamasını başlattık. Tapu harçlarının kredi kartı ve banka kartı aracılığıyla ödenmesine imkan sağlamak amacıyla bazı tapu dairelerine ‘Ödeme Terminalleri’ yerleştirdik. Böylece mükelleflerimize tapu işlemleri sırasında harçlarını kolay bir şekilde ödeme imkanı sunuyoruz. Mükelleflerimizin vergi dairelerinde yapacakları ödemelerini banka ve kredi kartları ile yapmalarını sağlamak amacıyla vergi dairelerine fiziki POS cihazları yerleştireceğiz.”

– “Özelleştirme uygulamaları tutarı 70 milyar dolara ulaştı”

AK Parti Hükümetleri öncesi dönemde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının yaklaşık 8 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Ağbal, hükümetleri döneminde yapılan uygulamalarla bu tutarın yaklaşık 70 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Ağbal, 2009-2013 döneminde Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye bağlı 18 adet elektrik dağıtım şirketini özelleştirdiklerini ve böylece elektrik dağıtımında özel sektör payını yüzde 100’e ulaştırdıklarını belirterek, “2008 yılında başlamış olduğumuz elektrik üretim sektörü özelleştirmeleri kapsamında ise bugüne kadar 59 küçük akarsu santrali ile 10 termik santralin özel sektöre devri gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar özelleştirme işlemi tamamlanan elektrik dağıtım ve üretim sektöründeki uygulamalar ve Hükümetimizin enerji alanında getirdiği diğer düzenlemeler sayesinde 2002 yılında 27 bin MW seviyesinde olan elektrik üretim kapasitemiz ikiye katlanmış ve üretim sektöründe özel sektör payı yüzde 72’ye ulaşmıştır” diye konuştu.

– “19 milyar lira ceza kestik”

Vergi denetiminde etkinliği artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, bu amaçla vergi denetim kapasitesini arttırdıklarını söyledi. Yeni kurulan Vergi Denetim Kurulunun idari kapasitesini, insan kaynağı sayısını ve niteliğini geliştirdiklerine değinen Ağbal, ayrıca vergi denetiminde daha yoğun bir şekilde elektronik yöntem ve araçları kullandıklarını belirtti. Bu kapsamda vergi denetiminde etkinliği artırmaya yönelik Bilgisayar Destekli Denetim ve Risk Analizi Merkezini hayata geçirdiklerine işaret eden Ağbal, merkezde risk analizleri yaparak sektörler itibarıyla muhtemel vergi kayıp ve kaçağını analiz ettiklerini ifade etti.

Ağbal, 2015 yılında 58 bin 676 mükellef nezdinde vergi incelemesi yaptıklarını anımsatarak, incelemeler neticesinde yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybı tespit ettiklerini ve buna bağlı olarak yaklaşık 19 milyar lira ceza kestiklerini kaydetti.

 

 

Ekonomi Servisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir