Ana Sayfa / Politika / 2016 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2016 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Muhtasar Beyannameleriyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen Sigorta Bildirgelerinin birleştirilme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “İnşallah bunu da bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla mükellefimiz, artık aynı çalışan için hem vergi dairesine hem SGK’ya ayrı ayrı beyanname vermeyecek” dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulu’nda 2016 Yılı Bütçesi’ne ilişkin yaptığı sunumda, yatırımları, üretimi ve istihdamı teşvik edecek, yurt içi tasarrufları artıracak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltacak, ekonominin rekabet gücünü geliştirecek şekilde sosyal politikalarla uyumlu olarak tasarladıkları gelir politikasını 2016’da da sürdüreceklerini belirtti.

Etkin, basit ve daha adil vergi sistemi oluşturmak istediklerini vurgulayan Ağbal, vergi mevzuatının sadeleştirilmesini ve mükellef uyumunu kolaylaştıracak yapıya kavuşturulmasını hedefleyen reform niteliğindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Ağbal, kamu finansmanını sağlam temellere dayandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nı hükümet programında öngörülen şekilde yasalaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu kapsamda yatırım, üretim, istihdam ve girişimciliği daha güçlü teşvik edeceklerine dikkati çeken Ağbal, “Vergi adaletini güçlendireceğiz. Beyannameli mükellef sayısını artırarak vergi tabanını genişleteceğiz. Vergiye gönüllü uyum ile kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracağız” diye konuştu.

–  Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu’nu değişen ekonomik koşullar ve mükellef ihtiyaçları çerçevesinde reforma tabi tuttuklarını belirterek, tasarıyla ilgili çalışmaların ve sivil toplum örgütleri ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan Ağbal, “Amacımız Vergi Usul Kanunu’nu, mükellef haklarını ön plana çıkaran, vergide uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesine imkan sağlayan, üretim ve istihdamı teşvik eden bir yapıya kavuşturmak” dedi.

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü anlatan Ağbal, Kanunu, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, yatırım, üretim ve ticari işlemler üzerindeki yüklerin azaltılması suretiyle ekonomik aktivitelerin canlandırılması amacıyla gözden geçirdiklerini ifade etti.

– “İstihdam üzerindeki en yüksek vergi yükü sıralamasında geriledik”

Gelir Vergisi tarife oranlarının yanı sıra Kurumlar Vergisi oranlarında AK Parti hükümetleri döneminde önemli iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Ağbal, “Böylece, OECD ülkeleri arasında istihdam üzerindeki en yüksek vergi yükü sıralamasında 2002’de 2. sırada yer alan ülkemiz 8. sıraya geriledik” diye konuştu.

Ağbal, 2008’te vergi sistemine dahil ettikleri asgari geçim indirimi uygulaması ile özellikle asgari ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde azalttıklarını, üç çocuklu bir çalışan için vergi yükünü sıfırladıklarını belirtti.

Kurumlar Vergisi oranını da indirdiklerini kaydeden Ağbal, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında Kurumlar Vergisi oranı en düşük 6. ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.

Ağbal, geçen yıl yaptıkları düzenleme çerçevesinde de işletme sahipleri ve ortakların işletmeye koydukları sermaye tutarına göre gider indiriminden yararlanacaklarını anımsattı.

Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ile yenilebilir enerjiye yönelik yatırımları da öncelikli yatırım konuları arasına aldıklarını anlatan Ağbal, bu yatırımları 5. bölge teşviklerinden yararlandırmaya başladıklarını ifade etti.

– Muhtasar Beyannamelerle, Sigorta Bildirgelerinin birleştirilmesi

Önümüzdeki dönemde kamu harcamalarına ilişkin kapsamlı gözden geçirme çalışmaları yapacaklarını kaydeden Ağbal, etkin ve verimli olmayan, çıktı anlamında vatandaşa yansımayan harcama programları ile ilgili değerlendirmeler yaparak, bunları kaldırıp daha etkin, verimli ve sonuç odaklı kamu harcama yapısına geçeceklerini vurguladı.

Ağbal, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen Muhtasar Beyannamelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilen Sigorta Bildirgelerinin birleştirilme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “İnşallah bunu da bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla mükellefimiz, artık aynı çalışan için hem vergi dairesine hem SGK’ya ayrı ayrı beyanname vermeyecek. Tek bir beyannameyle bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak” ifadesini kullandı.
Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksine göre, Türkiye’nin 2015’te 34 ülke arasında en rekabetçi 9. ülke olduğunu bildiren Ağbal, endekste gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere’nin 11, Almanya’nın 17, ABD’nin ise 32. sırada yer aldığını kaydetti.

Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarından gelecek yıldan itibaren gelir vergisi almayacaklarını belirten Ağbal, “Bu uygulamadan yaklaşık 750 bin mükellefimiz yararlanacak. Yine yeni iş kuran gençlerin ise 75 bin liraya kadar olan kazançlarından 3 yıl boyunca gelir vergisi almayacağız” dedi.

Ağbal, konuşmasının sonunda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere bütçenin hazırlanmasında emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etti.

 

 

AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir